Quotation Masurova, Angelika. 2016. Nárok minoritných akcionárov na primerané peňažné protiplnenie pri zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností podľa slovenského práva. In: Bratislavské právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ, Hrsg. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta, 20-24. Bratislava: Právnická fakulta UK.


RIS


BibTeX

Tags

Press 'enter' for creating the tag

Publication's profile

Status of publication Published
Affiliation External
Type of publication Chapter in edited volume
Language Slovak
Title Nárok minoritných akcionárov na primerané peňažné protiplnenie pri zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností podľa slovenského práva
Title of whole publication Bratislavské právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ
Editor Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta
Page from 20
Page to 24
Location Bratislava
Publisher Právnická fakulta UK
Year 2016
Reviewed? Y
Open Access N

Associations

People
Masurova, Angelika (Details)
Research areas (ÖSTAT Classification 'Statistik Austria')
5203 Labour law (Details)
5204 Civil law (also: general part) (Details)
5208 Company law (Details)
5210 Business law (Details)
5211 International relations (Details)
5212 International civil law (Details)
5217 Public law (Details)
5218 Constitutional law (Austrian-, European-) (Details)
5219 Austrian administrative law (Details)
5220 Private law (Details)
5224 Comparative law (Details)
5225 Roman law (Details)
5226 Social law (Details)
5236 Securities law (Details)
5237 Commercial law (Details)
5240 European law (Details)
Google Scholar: Search