Quotation Masurova, Angelika. 2018. Aktívna legitimácia akcionára pri podaní návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. In: Bratislavské právnické fórum 2018 : vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva, Hrsg. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta, 139-147. Bratislava: Právnická fakulta UK.


RIS


BibTeX

Tags

Press 'enter' for creating the tag

Publication's profile

Status of publication Published
Affiliation External
Type of publication Chapter in edited volume
Language Slovak
Title Aktívna legitimácia akcionára pri podaní návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Title of whole publication Bratislavské právnické fórum 2018 : vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva
Editor Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta
Page from 139
Page to 147
Location Bratislava
Publisher Právnická fakulta UK
Year 2018
Reviewed? Y
ISBN 978-80-7160-478-5
Open Access N

Associations

People
Masurova, Angelika (Details)
Research areas (ÖSTAT Classification 'Statistik Austria')
5203 Labour law (Details)
5204 Civil law (also: general part) (Details)
5208 Company law (Details)
5210 Business law (Details)
5211 International relations (Details)
5212 International civil law (Details)
5217 Public law (Details)
5218 Constitutional law (Austrian-, European-) (Details)
5219 Austrian administrative law (Details)
5220 Private law (Details)
5224 Comparative law (Details)
5225 Roman law (Details)
5226 Social law (Details)
5236 Securities law (Details)
5237 Commercial law (Details)
5240 European law (Details)
Google Scholar: Search