Quotation Sokol, Axhemi, Fischer, Manfred M., Gjons, F, Dema, B. 2008. Aspekte sociale e të zhvillimit të popullsisë së rajonit të shkodrës në perindhën e tranzicionit (in Albanian language). Studime Albanologjike 13 (4), 63-72.


RIS


BibTeX

Tags

Press 'enter' for creating the tag

Publication's profile

Status of publication Published
Affiliation WU
Type of publication Journal article
Journal Studime Albanologjike
Language English
Title Aspekte sociale e të zhvillimit të popullsisë së rajonit të shkodrës në perindhën e tranzicionit (in Albanian language)
Volume 13
Number 4
Year 2008
Page from 63
Page to 72
DOI na

Associations

People
Fischer, Manfred M. (Details)
External
Dema, B (University of Tirana, Albania)
Gjons, F (University of Tirana, Albania)
Sokol, Axhemi (University of Tirana, Albania)
Organization
Institute for Economic Geography and GIScience IN (Details)
Research areas (ÖSTAT Classification 'Statistik Austria')
1807 Economic geography (Details)
1810 Geographic Information Systems (GIS) (Details)
Google Scholar: Search