Quotation Berrocal, Martina. 2020. Book review. Besprechung von Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti, von Martin Hájek, Petr Kaderka, Jiří Nekvapil, Tomáš Samec. Slovo a slovesnost, 81 (4), 311-316.


RIS


BibTeX

Tags

Press 'enter' for creating the tag

Publication's profile

Status of publication Published
Affiliation External
Type of publication Book or article review
Journal Slovo a slovesnost
Citation Index SSCI
Language Czech
Title Book review
Reviewed work Kdo ¿et¿í, má za t¿i? Diskurz ¿etrnosti v prom¿nách ¿eské spole¿nosti
Reviewed work's auhtor Martin Hájek, Petr Kaderka, Ji¿í Nekvapil, Tomá¿ Samec
Volume 81
Issue 4
Year 2020
Page from 311
Page to 316

Associations

People
Berrocal, Martina (Details)
Research areas (ÖSTAT Classification 'Statistik Austria')
6604 Applied linguistics (Details)
6623 Sociolinguistics (Details)
6910 Rhetoric (Details)
Google Scholar: Search