2014 Kajtár, Edit. 2014. Munkajogi E-kommentár: Online kommentár az új Munka Törvénykönyvéhez. Complex Kiadó. Budapest: (Details)
2013 Kajtár, Edit. 2013. A vándorok sérelmei: migránsok és a sztrájkhoz való jog. Jog-régiók–fejlesztés 441 [elektronikus dokumentum]. Drinóczi Tímea, Novák Barn abás (ed.). Pécs, Osijek, Strossmayer Univ.: (Details)
  Kajtár, Edit. 2013. Right to Strike in a Changing Regulatory Environment. 1-18pp.. PÁZMÁNY LAW WORKING PAPERS. (Details)